close cafeland.vn

zoomin cafeland.vn
zoomout cafeland.vn

GS.TSKH Nguyễn Mại tái đắc cử Chủ tịch VAFIE

Ngày 19/4/2019, Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2019 - 2023 của Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) đã kết thúc tốt đẹp. GS.TSKH Nguyễn Mại, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư, tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội.

Ngày 19/4/2019, Đại hội lần thứ V của Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) đã nhất trí bầu ra Ban chấp hành (BCH), Ban kiểm tra (BKT) Hiệp hội nhiệm kỳ mới (2019 -2023).

Ban chấp hành Hiệp hội VAFIE nhiệm kỳ V ra mắt Đại hội.

Thành viên BCH, BKT Hiệp hội khóa V là các cán bộ đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài (ĐTNN), các cán bộ lãnh đạo phía Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn ĐTNN, đại diện các tổ chức, đơn vị trong nước có liên quan ĐTNN có điều kiện và trách nhiệm cao đối với hoạt động của Hiệp hội, thực hiện nghiêm túc điều lệ và các quy định của Hiệp hội.

Số lượng Ủy viên BCH quy định sau bầu cử: 23 người, trong đó có 70% Ủy viên khóa trước (nhiệm kỳ IV – 2014 -2018) nhằm đảm bảo tính kế nhiệm trong lãnh đạo các mặt công tác của Hiệp hội. Ban Kiểm tra là 3 Ủy viên, gồm 1 Trưởng ban và 2 Ủy viên. Thường vụ Ban chấp hành bao gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký (theo quy định của Bộ Nội vụ).

Thường trực BCH bao gồm: Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch thường trực và Tổng Thư ký là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong quản lý ĐTNN tại Việt Nam và đặc biệt có điều kiện làm việc cho Hiệp hội như cán bộ chuyên trách.

Danh sách bầu cử BCH, BKT Hiệp hội nhiệm kỳ V (2019 - 2023) bao gồm:

*Ban chấp hành:

1. Ông Nguyễn Công Ái - Phó Tổng Giám đốc Công ty KPMG - Uỷ viên BCH

2. Ông Trần Du - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc - Bộ Kế hoạch & Đầu tư - Tổng Thư ký

3. Ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - Uỷ viên BCH

4. Bà Đỗ Thu Hoàng - Phó Tổng giám đốc TOYOTA VietNam - Ủy viên BCH

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhựa và Hoá chất TPC Vina - Ủy viên BCH

6. Ông Nguyễn Ngọc Khương - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Ford Việt Nam

7. Ông Tạ Minh Long - Tổng giám đốc Công ty International SOS Vietnam - Phó Chủ tịch phụ trách khu vực miền Nam

8. GS.TSKH Nguyễn Mại - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư - Chủ tịch

9. Ông Lê Trọng Minh - Tổng biên tập Báo Đầu tư - Ủy viên BCH

10. Ông Nguyễn Ngọc Mỹ - Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Kỹ thuật Xây dựng Việt Nam - Australia VABIS

11. Bà Đỗ Thị Quỳnh Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc

12. Ông Hoàng Hùng Quang - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long - Trưởng Ban kiểm tra

13. Ông Phan Văn Quân - Phó Tổng giám đốc Công ty Tiếp vận Thăng Long - Uỷ viên BCH

14. Ông Nguyễn Văn Toàn - Nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Tiếp vận Thăng Long - Phó Chủ tịch

15. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Nguyên Tổng biên tập Báo Đầu tư, nguyên Phó Cục trưởng Cục ĐTNN - Phó Chủ tịch

16. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Thăng Long Tech - Ủy viên BCH

17. Ông Hạ Bá Tuấn - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội

18. Ông Lê Xuân Thảo - Chủ tịch HĐQT Công ty Sở hữu trí tuệ T&T Invenmark - Ủy viên BCH

19. Ông Phan Hữu Thắng - nguyên Cục Trưởng Cục Đầu tư nước ngoài - Phó Chủ tịch

20. Ông Nguyễn Hữu Thập - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang

21. Bà Hương Vũ - Phó Tổng giám đốc công ty kiểm toán Earnest & Young

22. Ông Huỳnh Tấn Vinh - Tổng giám đốc Công ty Furama

23. Ông Vũ Trường Xuân - Phó Tổng thư ký, Hội doanh nhân Hùng Vương - Viện trưởng Viện Nghiên cứu môi trường - Ủy viên BCH

*Ban Kiểm tra

1. Bà Trần Thị Minh Huệ - Kiểm soát tài chính Công ty Đoàn kết Quốc tế - Ủy viên BKT

2. Ông Nguyễn Văn Ngân - Tổng giám đốc Công ty Vietfair - Ủy viên BCH

3. Ông Lê Trường Thủy - Tổng giám đốc Công ty Vietfair

100% đại biểu tham dự đại hội nhất trí với danh sách bầu cử thành viên BCH, BKT nhiệm kỳ V của Hiệp hội. Đại hội thông qua kết quả bầu cử và ra mắt thành viên BCH, BKT nhiệm kỳ mới

Như vậy, GS.TSKH Nguyễn Mại, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư, tái cử Chủ tịch VAFIE.

TS Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Tổng Biên tập Báo Đầu tư, nguyên Phó Cục trưởng Cục ĐTNN, Tổng biên tập Tạp chí Nhà Đầu tư được bầu làm Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội khóa V.

Ông Nguyễn Văn Toàn, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Tiếp vận Thăng Long tiếp tục giữ vị trí Phó chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ V.

Ông Hoàng Hùng Quang - Phó Tổng giám đốc công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long được bầu làm Phó Chủ tịch phụ trách khu vực phía Bắc.

Ông Huỳnh Tấn Vinh - Tổng giám đốc Công ty Furama tái cử Phó Chủ tịch phụ trách khu vực miền Trung.

Ông Tạ Minh Long - Tổng giám đốc Công ty International SOS Vietnam làm Phó Chủ tịch phụ trách khu vực miền Nam

Ông Hạ Bá Tuấn - nguyên Phó tổng thư ký Hiệp hội được bầu làm Tổng thư ký thay ông Trần Du được phân công giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp.

Bà Trần Thị Minh Huệ - Kiểm soát tài chính Công ty Đoàn kết Quốc tế được BCH Hiệp hội bầu làm Trưởng Ban kiểm tra Hiệp hội nhiệm kỳ V.

Tại cuộc họp chiều cùng ngày, BCH Hiệp hội nhiệm kỳ V đã thông qua quy chế làm việc của BCH, theo đó, mỗi quý BCH sẽ họp 1 lần để bàn các nhiệm vụ lớn của Hiệp hội, thường trực BCH họp 1 tuần 1 lần.

Báo cáo tại Đại hội lần này, GS Nguyễn Mại, Chủ tịch VAFIE cho biết, hoạt động nổi bật của Hiệp hội trong nhiệm kỳ vừa qua là chủ động và tích cực đóng góp vào quá trình hoàn thiện thể chế, luật pháp về kinh tế - xã hội, đầu tư nước ngoài; nhất là chủ động đề xuất với Bộ trưởng Bộ KH&ĐT chương trình Tổng kết 30 năm FDI để đánh giá khách quan và khoa học thành tựu, vấn đề; trên cơ sở đó rút ra các bài học kinh nghiệm để đề ra định hướng, chính sách mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư quốc tế.

Ngày 19/4/2019, tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), được sự chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ KH&ĐT, Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2019 -2023).

VAFIE mà tiền thân là Câu lạc bộ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được thành lập năm 1995. Năm 2003 được chính thức chuyển đổi thành Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài của Việt Nam, tên viết tắt là VAFIE.

Qua 24 năm hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Bộ KH&ĐT, Bộ Nội Vụ, sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương, các hiệp hội bạn, các đối tác, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp hội viên... VAFIE đã có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 

PV (Nhà đầu tư)

vafie, ban chap hanh vafie, dai hoi vafie lan thu 5, Nguyen Mai,


Ý kiến bạn đọc ( 0 )
gui binh luan
 • Sách hay: Marketing Qua Email

  Cuốn sách Marketing Qua Email của Jenkins sẽ giúp bạn tìm thấy những thông tin cơ bản và các kiến thức sâu sắc cần thiết, nhờ đó bạn có thể đánh giá được các hoạt động email marketing hiện tại của mình và cải thiện chúng. Từ đó tiết kiệm chi phí cho bản thân, doanh nghiệp cũng như nâng cao doanh số, lợi nhuận của mình.

Quà tặng mạ vàng cho Tết Ất Mùi

Từ hàng trăm triệu cho đến vài chục nghìn đồng, mỗi món quà mạ vàng đều có nét độc đáo cho năm Ất Mùi.

 • Quà tặng mạ vàng cho Tết Ất Mùi

  Quà tặng mạ vàng cho Tết Ất Mùi

  Từ hàng trăm triệu cho đến vài chục nghìn đồng, mỗi món quà mạ vàng đều có nét độc đáo cho năm Ất Mùi.

 • Thiết kế nhà để đón... vận may

  Thiết kế nhà để đón... vận may

  Mệnh của chủ nhà có ảnh hưởng lớn đến vượng khí, tài lộc, sức khỏe, tình cảm... của những người trong gia đình. Nếu biết cách thiết kế nhà theo phong thủy, bạn có thể điều chỉnh không gian sống để đón nhận vận may trong năm mới.

 • Chọn người hợp tuổi xông nhà Tết Giáp Ngọ 2014

  Chọn người hợp tuổi xông nhà Tết Giáp Ngọ 2014

  Theo truyền thống của người Việt Nam, trong thời khắc bước sang năm mới - ngay đêm Giao Thừa hoặc sáng Mùng Một Tết, gia chủ sẽ chọn một người xông đất phù hợp để gia đình may mắn, khỏe mạnh, hưng vượng.