close cafeland.vn

zoomin cafeland.vn
zoomout cafeland.vn

Hành trình thành công của bóng hồng duy nhất trên sàn chứng khoán New York

Lauren Simmons, 23 tuổi là nữ giao dịch viên cổ phiếu duy nhất và trẻ nhất tại sàn chứng khoán New York (NYSE).

Làm việc trong một ngành công nghiệp nơi bạn là một trong số rất ít phụ nữ được nhận vào đã là một thách thức - nhưng hãy tưởng t