close cafeland.vn

zoomin cafeland.vn
zoomout cafeland.vn

Kinh doanh kẹo "lành mạnh", cô bé 13 tuổi dự kiến bỏ túi 45 tỷ trong năm nay

Em đã bắt đầu kinh doanh những thỏi kẹo "lành mạnh" khi mới lên bảy, và dự kiến trong năm nay Alina sẽ kiếm được 1,5 triệu bảng (hơn 45 tỷ) lợi nhuận.

Khi lên bảy, nghĩa vụ của bạn chỉ là chơi đồ hàng hay thỏa s