Sự nghiệp lên như diều của tân TGĐ VietinbankSC: 8X 6 năm nhảy việc 6 lần

Thương mại  ♦  18/02/2012 4:03 AM

Ít ai biết, trước khi lên tổng, vị sếp mới ngoài 30 tuổi này của Công ty Chứng khoán NH Công thương VN từng nhảy việc đến 6 nơi mới tìm được bến đỗ hiện tại. Và chỉ mất 26 tháng để lên "ghế" TGĐ.

Chủ đề được quan tâm

quang cao

Tác động của Brexit

Cam kết chia sẻ nội dung

Nội dung, số liệu, thông tin tổng hợp và thống kê của Doanhnhanthanhdat cho phép các báo, trang điện tử, diễn đàn, website,…được đăng tải và dẫn nguồn đúng tên tác giả đầy đủ với mục đích chia sẻ thông tin. Ngược lại, Doanhnhanthanhdat có quyền đăng tải lại các nội dung các báo, trang điện tử, diễn đàn, website,…có quan hệ chia sẻ thông tin này. Trừ khi có những trường hợp có văn bản riêng Doanhnhanthanhdat và đối tác phải làm đúng theo văn bản đã thỏa thuận.

Trân trọng !
Ban quản trị Doanhnhanthanhdat