Sự nghiệp lên như diều của tân TGĐ VietinbankSC: 8X 6 năm nhảy việc 6 lần

Thương mại  ♦  18/02/2012 4:03 AM

Ít ai biết, trước khi lên tổng, vị sếp mới ngoài 30 tuổi này của Công ty Chứng khoán NH Công thương VN từng nhảy việc đến 6 nơi mới tìm được bến đỗ hiện tại. Và chỉ mất 26 tháng để lên "ghế" TGĐ.

Chủ đề được quan tâm

quang cao

Tác động của Brexit