Hành trình “tỉ đô” của Instagram

Quản lý doanh nghiệp  ♦  09/10/2013 8:11 PM

Ngày 6/10 ba năm về trước, Instagram khai sinh. Làm thế nào ứng dụng của hai sinh viên trường Đại học Stanford có thể trở thành ứng dụng chỉnh sửa ảnh được hơn 150 triệu người dùng sử dụng?

Chủ đề được quan tâm

quang cao

Tác động của Brexit