Con đường tới 3.000 tỷ của Thế giới di động

Dịch vụ  ♦  27/12/2011 9:39 AM

Trong những giai đoạn kinh tế khó khăn, tăng trưởng doanh thu của Thế Giới Di Động vẫn đứng ở mức 200%, từ dưới 1.000 tỷ đồng năm 2007 lên 3.000 tỷ đồng năm 2010.

Bí mật thành công của ông chủ Thế giới di động

Dịch vụ  ♦  15/12/2011 10:09 AM

Trong một báo cáo đặc biệt đầu năm nay, hai tác giả John Ruwitch và Jason Szep của hãng tin Reuters đã phân tích về sự trưởng thành của kinh tế tư nhân Việt Nam, 10 năm sau khi Luật Doanh nghiệp sửa đổi được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế này.

Chủ đề được quan tâm

quang cao

Tác động của Brexit