Giành quyền kiểm soát Sacombank: Tạo cơ hội hay gây chiến?

Doanh nhân Việt Nam  ♦  27/02/2012 1:14 AM

Câu chuyện “Sacombank có nguy cơ bị thâu tóm” gây sục sôi giới tài chính trước thời điểm đại hội cổ đông của Sacombank. Nhưng cách mà các bên đang làm để giành quyền làm chủ Sacombank mới là điều đáng bàn.

Giành quyền kiểm soát Sacombank: Hai ngân hàng nói gì?

Doanh nhân Việt Nam  ♦  23/02/2012 1:19 AM

Cho đến thời điểm này thì câu chuyện Sacombank và quyền kiểm soát thuộc về ai vẫn chưa ngã ngũ, mặc dù Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã có công văn gửi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) với đề nghị ngân hàng này thay đổi Hội đồng Quản trị cũng như kế hoạch lợi nhuận và một số ý kiến trong kỳ đại hội cổ đông sắp tới.

Chủ đề được quan tâm

quang cao

Tác động của Brexit