Vị Trí Gia đình Doanh Nghiệp Tổng tài Sản
2012  
Chức vụ - Tên công ty Mã CK Ngành nghề
Đơn vị: Tỷ đồng
1
pham nhat vuong

Phạm Nhật Vượng
51 Tuổi
Nguyên quán: Hà Tĩnh

Số thành viên trong gia đình: 4
 • Phạm Thúy Hằng
  38 Tuổi
  Quan hệ: Em

 • Phạm Thu Hương
  43 Tuổi
  Quan hệ: Vợ

 • Phạm Hồng Linh
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Chị

 • Nguyễn Quốc Thành
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Em

Chủ tịch HĐQT - Tập đoàn Vingroup VIC Bất động sản
18.471
-71,55
2
pham nhat vuong

Đặng Thành Tâm
55 Tuổi
Nguyên quán: Tp. Hồ Chí Minh

Số thành viên trong gia đình: 6
 • Đặng Thị Hoàng Yến
  53 Tuổi
  Quan hệ: Chị

 • Nguyễn Thị Kim Thanh
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Vợ

 • Đặng Thị Hoàng Phượng
  43 Tuổi
  Quan hệ: Em

 • Nguyễn Thị Kim Xuân
  43 Tuổi
  Quan hệ: Chị

 • Đặng Quang Hạnh
  51 Tuổi
  Quan hệ: Anh

 • Đặng Nguyễn Quỳnh Anh
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Con

Chủ tịch HĐQT - Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc KBC Bất động sản
Chủ tịch HĐQT - Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn SGT Internet
Thành viên HĐQT - Công ty Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo ITA Bất Động Sản
Cổ đông lớn - Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn SQC Khoáng sản
6.356
7,11
3
pham nhat vuong

Lê Văn Quang
61 Tuổi
Nguyên quán: Hải Phòng

Số thành viên trong gia đình: 4
 • Chu Thị Bình
  48 Tuổi
  Quan hệ: Vợ

 • Lê Thị Dịu Minh
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Con

 • Chu Văn An
  59 Tuổi
  Quan hệ: Anh

 • Lê Văn Điệp
  40 Tuổi
  Quan hệ: Em

Chủ tịch HĐQT - Công ty Thuỷ sản Minh Phú MPC Nông sản và thủy hải sản
4.839
4
pham nhat vuong

Trần Đình Long
58 Tuổi
Nguyên quán: Hải Dương

Số thành viên trong gia đình: 2
 • Vũ Thị Hiền
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Vợ

 • Đỗ Thị Giới
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Mẹ

Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát HPG Thép
4.752
79,21
5
pham nhat vuong

Nguyễn Văn Đạt
49 Tuổi
Nguyên quán: Quảng Ngãi

Số thành viên trong gia đình: 2
 • Nguyễn Thị Diệu Hiền
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Vợ

 • Nguyễn Văn Tuấn
  48 Tuổi
  Quan hệ: Anh

Chủ tịch HĐQT - Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt PDR Bất động sản
2.829
-9,60
6
pham nhat vuong

Đoàn Nguyên Đức
56 Tuổi
Nguyên quán: Bình Định

Số thành viên trong gia đình: 8
 • Đoàn Nguyên Thu
  35 Tuổi
  Quan hệ: Em

 • Nguyễn Thị Thơm
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Mẹ

 • Đoàn Nguyên Ngôn
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Em

 • Đoàn Thị Nguyên Nguyên
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Em

 • Đoàn Thị Nguyên Vinh
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Em

 • Đoàn Nguyên Thịnh
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Em

 • Đoàn Thị Nguyên Thảo
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Em

 • Đoàn Thị Nguyên Xuân
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Em

Chủ tịch HĐQT - CTCP Hoàng Anh Gia Lai HAG Bất động sản
2.639
-25,34
7
pham nhat vuong

Nguyễn Đức Kiên
55 Tuổi
Nguyên quán: Hà Bắc

Số thành viên trong gia đình: 3
 • Đặng Ngọc Lan
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Vợ

 • Nguyễn Thùy Hương
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Em

 • Nguyễn Thúy Lan
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Em

Cổ đông - Ngân hàng Á Châu ACB Ngân hàng
2.378
-8,24
8
pham nhat vuong

Trần Hùng Huy
41 Tuổi
Nguyên quán: Tiền Giang

Số thành viên trong gia đình: 6
 • Trần Mộng Hùng
  59 Tuổi
  Quan hệ: Cha

 • Trần Đặng Thu Thảo
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Chị

 • Trần Minh Hoàng
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Em

 • Đặng Thu Thủy
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Mẹ

 • Đặng Thu Hà
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Khác

 • Trần Phú Mỹ
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Khác

Chủ tịch HĐQT - Ngân hàng Á Châu ACB Ngân hàng
2.261
-11,14
9
pham nhat vuong

Trần Kim Thành
59 Tuổi
Nguyên quán: Trung Quốc

Số thành viên trong gia đình: 8
 • Trần Lệ Nguyên
  44 Tuổi
  Quan hệ: Em

 • Vương Ngọc Xiềm
  50 Tuổi
  Quan hệ: Em

 • Trần Quốc Nguyên
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Em

 • Vương Quốc Trụ
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Em

 • Vương Thu Lệ
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Em

 • Trần Vinh Nguyên
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Em

 • Vương Bửu Ngọc
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Em

 • Vương Bửu Linh
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Vợ

Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Kinh Đô KDC Thực phẩm
1.535
-5,89
10
pham nhat vuong

Lê Phước Vũ
56 Tuổi
Nguyên quán: Quảng Nam

Số thành viên trong gia đình: 2
 • Hoàng Thị Xuân Hương
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Vợ

 • Lê Hoàng Vũ Trí
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Con

Chủ tịch HĐQT - Tập đoàn Hoa Sen HSG Thép
1.465
-6,43
11
pham nhat vuong

Nguyễn Duy Hưng
57 Tuổi
Nguyên quán: Thanh Hóa

Số thành viên trong gia đình: 3
 • Nguyễn Hồng Nam
  45 Tuổi
  Quan hệ: Em

 • Nguyễn Mạnh Hùng
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Em

 • Hà Thị Thanh Vân
  44 Tuổi
  Quan hệ: Em

Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn SSI Dịch vụ đầu tư
1.202
-0,95
12
pham nhat vuong

Trương Gia Bình
63 Tuổi
Nguyên quán: Đà Nẵng

Số thành viên trong gia đình: 1
 • Trương Thị Thanh Thanh
  61 Tuổi
  Quan hệ: Chị

Chủ tịch HĐQT - Tập đoàn FPT FPT Dịch vụ máy tính
1.160
-5,43
13
pham nhat vuong

Nguyễn Thị Như Loan
59 Tuổi
Nguyên quán: Phú Yên

Số thành viên trong gia đình: 2
 • Nguyễn Quốc Cường
  30 Tuổi
  Quan hệ: Con

 • Nguyễn Ngọc Huyền My
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Con

Chủ tịch HĐQT - Công ty Quốc Cường Gia Lai QCG Bất động sản
1.129
54,66
14
pham nhat vuong

Nguyễn Đăng Quang
56 Tuổi
Nguyên quán: Quảng Trị

Số thành viên trong gia đình: 2
 • Nguyễn Hoàng Yến
  49 Tuổi
  Quan hệ: Vợ

 • Nguyễn Quý Định
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Mẹ

Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San MSN Thực phẩm
1.045
2,18
15
pham nhat vuong

Trầm Bê
60 Tuổi
Nguyên quán: Trà Vinh

Số thành viên trong gia đình: 3
 • Trầm Trọng Ngân
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Con

 • Trầm Khải Hòa
  24 Tuổi
  Quan hệ: Con

 • Trầm Thuyết Kiều
  29 Tuổi
  Quan hệ: Con

Phó Chủ tịch HĐQT - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín STB Ngân hàng
Cổ đông lớn - Ngân hàng TMCP Phương Nam SOUTHERNBANK Ngân hàng
Cổ đông lớn - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh BCI Công trình xây dựng
1.001
1,76
16
pham nhat vuong

Nguyễn Thanh Nghĩa
56 Tuổi
Nguyên quán: Bình Định

Số thành viên trong gia đình: 4
 • Nguyễn Thị Bích Liên
  48 Tuổi
  Quan hệ: Vợ

 • Nguyễn Thanh Loan
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Con

 • Nguyễn Thanh Dung
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Con

 • Nguyễn Quang Quảng
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Anh

Chủ tịch HĐQT - Công ty Đại Thiên Lộc DTL Thép
Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre ABT Thực phẩm
867
15,93
17
pham nhat vuong

Cao Thị Ngọc Dung
60 Tuổi
Nguyên quán: Tp. Hồ Chí Minh

Số thành viên trong gia đình: 3
 • Trần Phương Ngọc Giao
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Con

 • Trần Phương Ngọc Thảo
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Con

 • Trần Thị Môn
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Chị

Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ Khai thác vàng
787
-5,09
18
pham nhat vuong

Phan Thu Hương
Nguyên quán: Đang cập nhật!

Số thành viên trong gia đình: 1

 • 2012 Tuổi
  Quan hệ:

Cổ đông lớn - Tập đoàn Vingroup VIC Bất động Sản
582
-2,33
19
pham nhat vuong

Nguyễn Thiều Nam
49 Tuổi
Nguyên quán: Hà Tĩnh

Số thành viên trong gia đình: 2
 • Nguyễn Thiều Quang
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Anh

 • Phùng Minh Nguyệt
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Chị

Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ - CTCP Tập đoàn Masan MSN Thực phẩm
424
5,01
20
pham nhat vuong

Đặng Văn Thành
59 Tuổi
Nguyên quán: TP. HCM

Số thành viên trong gia đình: 3
 • Huỳnh Bích Ngọc
  50 Tuổi
  Quan hệ: Vợ

 • Đặng Huỳnh Ức My
  31 Tuổi
  Quan hệ: Con

 • Đặng Hồng Anh
  32 Tuổi
  Quan hệ: Con

Cổ đông lớn - Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín STB Ngân hàng
403
21
pham nhat vuong

Nguyễn Thị Mai Thanh
67 Tuổi
Nguyên quán: Tây Ninh

Số thành viên trong gia đình: 3
 • Nguyễn Ngọc Hải
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Chồng

 • Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh
  21 Tuổi
  Quan hệ: Con

 • Nguyễn Ngọc Thái Bình
  30 Tuổi
  Quan hệ: Con

Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc - Công ty CP Cơ điện lạnh REE REE Máy công nghiệp
350
0,99
22
pham nhat vuong

Doãn Tới
65 Tuổi
Nguyên quán: Thanh Hoá

Số thành viên trong gia đình: 3
 • Doãn Quốc Xã
  55 Tuổi
  Quan hệ: Anh

 • Doãn Chí Thanh
  29 Tuổi
  Quan hệ: Con

 • Doãn Chí Thiên
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Con

Chủ tịch HĐQT - Công ty Nam Việt ANV Nông sản và thủy hải sản
286
23
pham nhat vuong

Nguyễn Văn Đạo
53 Tuổi
Nguyên quán: Mỏ Cày, Bến Tre

Số thành viên trong gia đình: 1
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Vợ

Chủ tịch HĐQT - CTCP Gò Đàng AGD Nông sản và thủy hải sản
253
15,16
24
pham nhat vuong

Phạm Văn Khương
60 Tuổi
Nguyên quán: Hà Nội

Số thành viên trong gia đình: 2
 • Phạm Thị Tuyết Mai
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Vợ

 • Phạm Minh Vũ
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Con

Phó TGĐ - CTCP Vincom VIC Bất động sản
242
1,96
25
pham nhat vuong

Trần Xảo Cơ
71 Tuổi
Nguyên quán: Trung Quốc

Số thành viên trong gia đình: 4
 • Trần Uyển Nhàn
  36 Tuổi
  Quan hệ: Con

 • Trần Tuấn Nghiệp
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Con

 • Trần Tuấn Minh
  29 Tuổi
  Quan hệ: Con

 • Trần An
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Anh

Chủ tịch HĐQT - CTCP Hữu Liên Á Châu HLA Thép
212
26
pham nhat vuong

Huỳnh Quế Hà
50 Tuổi
Nguyên quán: Trung Quốc

Số thành viên trong gia đình: 1

 • 2012 Tuổi
  Quan hệ:

Phó Chủ tịch HĐQT - Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín STB Ngân hàng
198
27
pham nhat vuong

Nguyễn Tuấn Hải
54 Tuổi
Nguyên quán: Lào Cai

Số thành viên trong gia đình: 4
 • Đỗ Thị Minh Anh
  47 Tuổi
  Quan hệ: Vợ

 • Nguyễn Tuấn Phương
  52 Tuổi
  Quan hệ: Anh

 • Nguyễn Ngọc Mỹ
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Con

 • Nguyễn Minh Nhật
  2012 Tuổi
  Quan hệ: Con

Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam ALP Máy công nghiệp
191
28
pham nhat vuong

Đỗ Thị Kim Ngọc
Nguyên quán: Đang cập nhật!

Số thành viên trong gia đình: 1
 • Đỗ Thị Kim Cúc
  53 Tuổi
  Quan hệ: Em

Cổ đông lớn - Công ty CP Thép Pomina POM Thép
165
-3,73
29
pham nhat vuong

Đỗ Hữu Hạ
64 Tuổi
Nguyên quán: Hải Phòng

Số thành viên trong gia đình: 3
 • Đỗ Hữu Hậu
  28 Tuổi
  Quan hệ: Con

 • Nguyễn Thị Hà
  55 Tuổi
  Quan hệ: Vợ

 • Đỗ Hữu Hưng
  34 Tuổi
  Quan hệ: Con

Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy HHS Ô tô và Phụ tùng
119
1,18
30
pham nhat vuong

Đỗ Duy Thái
66 Tuổi
Nguyên quán: Hà Tây

Số thành viên trong gia đình: 4
 • Đỗ Xuân Chiểu
  56 Tuổi
  Quan hệ: Em

 • Đỗ Tiến Sĩ
  45 Tuổi
  Quan hệ: Em

 • Đỗ Xuân Chiểu
  56 Tuổi
  Quan hệ: Em

 • Đỗ Thị Kim Cúc
  53 Tuổi
  Quan hệ: Em

- Công ty Cổ phần Thép Pomina POM Thép
94