86% lao động dệt may có nguy cơ mất việc trong 2 thập kỷ tới

" />