Lancaster Lincoln cũng được xem là dự án đầu tiên tại TP.HCM phát triển mô hình Officetel đi liền với Dreamplex coworking space, vừa đáp ứng tiêu chuẩn văn phòng cao cấp vừa giải quyết bài toán về không gian chung, không gian hội họp hay tổ chức sự kiện cho doanh nghiệp.

" />