hoàn thiện phần thô vì chủ đầu tư bỏ trốn.
 

" />