Hiện nay, Chính phủ đang thảo luận về Dự luật cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng nhà đến 99 năm, gần gấp đôi thời gian cho phép hiện nay. Bên cạnh kỳ vọng điều này sẽ góp phần kích cầu bất động sản nếu được thông qua, cũng có không ít lo ngại cần cân nhắc.

" />