Dự án công viên trái cây huyện Cái Bè, Tiền Giang được đầu tư 350 tỷ, trong đó có 50% là ngân sách, còn lại là kêu gọi đầu tư.

" />