Dự trù mức tăng lương tối thiểu 2017 cao nhất 250 - 350 nghìn/1 tháng

" />