Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, TPHCM hiện đang chiếm đến 2/3 tổng số sinh viên chính quy của cả nước hàng năm. Chính vì thế lúc này, TPHCM cũng được coi là một trong các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực quan trọng nhất của cả nước.

Thế nhưng tại cuộc làm việc ngày 7-6 giữa Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng và Bộ Trưởng Bộ giáo dục Phùng Xuân Nhạ, mục tiêu nhà quản lý cấp bộ và cấp Thành Phố Hồ Chí Minh đặt ra thậm chí còn xa hơn...

" />