Trong khi Quốc hội còn đang bàn bạc về phương án vốn cho đền bù dự án sân bay Long Thành, hiện giá đất ở khu vực này đã tăng cao phi mã với mức tăng ảo từ 8 - 10 lần.

" />