Sở xây dựng Hà Nội vừa công bố danh sách gần 200 dự án đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai, trong số đó thì có 191 dự án đủ điều kiện để chủ đầu tư được phép huy động vốn của khách hàng.

" />