Thành phố Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý triệt để vi phạm đối với các chủ đầu tư của 42 dự án.

" />