Nhiều dự án xây dựng "án binh bất động" chậm triển khai nhiều năm làm lãng phí nguồn đầu tư và gây mất mỹ quan khu vực xung quanh.

" />