Hình thức đầu tư không dùng ngân sách Nhà nước tại tỉnh Kiên Giang là một cách để giải quyết bài toán đầu tư trong điều kiện ngân sách khó khăn.

" />