Horea đề xuất việc công bố dự án thế chấp cần theo sát thời gian thực

" />