Trong xây dựng nhà ở hiện nay, vì nhiều lý do khác nhau mà người xây nhà có thể làm hư hỏng hoặc sập nhà hàng xóm bên cạnh. Trong trường hợp này, bên gây ra hậu quả sẽ phải bồi thường ra sao? Có được phép tự thỏa thuận bồi thường không?
Trong phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi những chia sẻ hữu ích của luật sư.

 

" />