Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) không mấy khả quan khi doanh thu chưa đầy 3.200 tỷ đồng. Ban lãnh đạo công ty nhận định, ngành đường sắt đang trong giai đoạn khó khăn.

" />