Trong những năm qua, nhu cầu nhà ở xã hội luôn là rất lớn, tuy nhiên, việc triển khai lại đang bị ách tắc do còn nhiều vướng mắc.

" />