Khi phân khúc căn hộ đã phát triển ổn định, các nhà đầu tư phải chuyển hướng kinh doanh. Mua căn hộ dịch vụ khách sạn, sau đó để cho thuê đang là xu hướng phát triển mạnh.

" />