Kingdom 101 của Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Đông Dương thuộc Tập đoàn Hoa Lâm. Tọa lạc tại địa chỉ 334 Tô Hiến Thành, F14, Q10, TP HCM. " />