Đến hẹn lại lên, chuyện tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2017 lại gặp bất đồng quan điểm giữa đại diện cho người lao động và bên kia là các doanh nghiệp.

" />