Công ty TNHH URC Hà Nội vừa phải triệu hồi thêm 2 lô nước uống đóng chai hiệu C2 và Rồng Đỏ sản xuất ngày 11 và 14 tháng 1/ 2016 do hàm lượng chì vượt ngưỡng cho phép

" />