Bất Động Sản

01/01/2021 8:05 AM

Theo Luật sửa đổi, những trường hợp nhà ở riêng lẻ nào sẽ được miễn giấy phép xây dựng?

Mã nhúng: