Hiện có nhiều nhà đầu tư mong muốn được sở hữu quỹ đất vàng của TP. HCM thông qua việc chỉ định thầu cho các dự án xây dựng và chuyển giao gọi tắt là BT. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP. HCM đã khẳng định quỹ đất đẹp phải được đưa ra đấu giá chứ không đổi ngang lấy hạ tầng. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị về Cơ chế thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư mới đây.

" />