Nhằm tiến tới việc công khai, minh bạch hóa các thông tin về đất đai, quy hoạch, UBND quận Thủ Đức, TP.HCM, đã đưa vào sử dụng phần mềm tra cứu trực tuyến để người dân có thể xem thông tin cụ thể về quy hoạch đất đai trên địa bàn quận.

" />