Hơn 23 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam; Bất động sản đứng đầu số doanh nghiệp thành lập mới; Từ tháng 10 sẽ cấp phép xây dựng trực tuyến; Ra mắt 1.068 căn hộ ven sông Saigon Intela; Yêu cầu xử lý công trình sai phạm tại dự án Vista Verde.

" />