Câu chuyện cạnh tranh trong thị trường bán lẻ dù được nhắc đến nhiều năm nay, nhưng có lẽ đến giai đoạn hiện tại, các doanh nghiệp Việt Nam mới nhìn thấy hết tác động của nó. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, vẫn chưa quá muộn để các doanh nghiệp Việt Nam có sự chuẩn bị bày bản hơn cho cuộc chiến này, chỉ là phải chuẩn bị đúng cách hơn.
 
" />