Trong 50 ha đất "vàng" được TP.HCM giao chủ đầu tư trong suốt 10 năm qua, hiện chỉ có vài khu đất đang được triển khai ì ạch, số còn lại đều đang án binh vô thời hạn.

" />