Sự phát triển mạnh mẽ của phân khúc căn hộ thời gian qua đã giúp cho các công ty chuyên quản lý trong lĩnh vực này hoạt động sôi nổi. Điều đó cũng có nghĩa là làn sóng cạnh tranh giữa các đơn vị quản lý đang diễn ra âm thầm nhưng khá gay gắt, nhất là giữa các đơn vị trong nước và nước ngoài. Vậy, xu hướng lựa chọn của các chủ đầu tư hiện nay như thế nào?

" />